Uandaaji wa mkutano huu, una gharama zake na mahitaji muhimu wakati wa mkutano. Hivyo kila mhudhuriaji anahusika kuchangia gharama hizo kwa kiasi hicho cha dola 100.

Comment on this FAQ

Your email address will not be published. Required fields are marked *